Tel.: 070-369 44 49   E-mail: info@doit4all.nl   Adres: Westvlietweg 72F, 2495 AA Den Haag

DoIT4ALL is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht.

Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van DoIT4ALL is

vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit Privacy Statement is als volgt opgebouwd:

     1. Doeleinden van gegevensverwerking

     2. Bewaren van gegevens

     3. Beveiliging van uw gegevens

     4. Rechten van betrokkenen

     5. Contactgegevens

 

     1. Doeleinden van gegevensverwerking Uw persoonsgegevens worden door DoIT4ALL verwerkt om onze diensten aan u te kunnen

         verlenen. Wij gebruiken deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het in behandeling nemen van vragen

         en eventuele klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Om deze diensten

         te optimaliseren kunnen de gegevens tevens gebruikt worden om de diensten van DoIT4ALL te verbeteren en om de relatie met de klant

         te beheren.

 

     2. Bewaren van gegevens DoIT4ALL bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

         Daarna worden de gegevens vernietigd.

 

     3. Beveiliging van uw gegevens DoIT4ALL beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve

         veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

         Versleuteling van uw gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles gerelateerd aan data en servers is onderdeel van onze

         beveiligingsprocedures.

 

     4. Rechten van betrokkenen Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek (per e-mail via

         het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons

         schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  

 

     5. Contactgegevens U kunt uw vragen en verzoeken rond de juiste verwerking, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens

         richten tot:

 

         M.J.M. Broekarts

         e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

     Meer informatie :

     Indien u meer informatie wenst kunt u onze uitgebreide privacyverklaring, door middel van een schriftelijk verzoek hiertoe, opvragen bij via

     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.